Profil PSS

VISI PSS
Membentuk Budaya Ilmu ke arah Kecemerlangan Warga Sekolah Menjelang Tahun 2010.

MISI PSS
Pusat Sumber Sekolah SKS9 akan :

• Menjadi agen penyebaran ilmu dan maklumat.
• Menyediakan prasarana yang kondusif dan perkhidmatan mesra pelanggan.
• Menggalak dan mengamalkan teknologi dan sumber maklumat secara optimum dalam proses pengajaran & pembelajaran.
• Memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan berkesan.

PIAGAM PSS
• Memberi layanan mesra dan bersopan.
• Memastikan guru dan murid dapat belajar bersama-sama.
• Menyediakan ruang dan kemudahan yang selesa untuk melakukan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.
• Menyebarkan maklumat terkini.

Advertisements